Alt

Πελάτες ΠΑΕΓΑΕ

Alt

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 Η ΠΑΕΓΑΕ διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις σε δύο περιοχές: 

 

 

  • Στη Μαγούλα Αττικής: 105.000 m2 στεγασμένων και 600.000 m2 διαμορφωμένων υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων σε 1.100.000 m2 γηπέδου.

 

  • Στη Σίνδο Θεσσαλονίκης: 17.500 m2 στεγασμένων και 20.000 m2  διαμορφωμένων υπαίθριων αποθηκευτικών χώρων σε 60.000 m2 γηπέδου.

 

Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν χώρους τελωνειακής αποταμίευσης και φορολογικών αποθηκών. Η εγκατάσταση της Μαγούλας αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία εγκατάσταση Logistics στον Ελλαδικό χώρο τόσο από πλευράς στεγασμένων χώρων όσο και γηπέδου.

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

1896

- ο θεσμός των «Γενικών Αποθηκών» ξεκίνησε στην Ελλάδα βάσει του νόμου ΒΥΙΗ/1896.

1907

- ιδρύθηκε η «ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» με έδρα την Αθήνα, στην οποία εκχωρήθηκε από το Ελληνικό κράτος το δικαίωμα της σύστασης και λειτουργίας «Γενικών Αποθηκών».

1908

- από το δεύτερο χρόνο λειτουργίας της είχε παρουσία σε πέντε πόλεις της Ελλάδας, εκδίδοντας την πρώτη "Απόδειξη Αποθηκεύσεως" στο Βόλο ενω τις επόμενες δεκαετίες η εταιρεία επέκτεινε τη δραστηριότητά της, εξαπλώνοντας το δίκτυο των καταστημάτων της σε πάνω από 30 πόλεις στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

1954

- ψηφίζεται το νομοθετικό διάταγμα 3077 περί «Γενικών Αποθηκών».

1993

- οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη Σίνδο Θεσσαλονίκης επεκτάθηκαν και έφθασαν να καλύπτουν 17.500 m2 στεγασμένων χώρων σε έκταση 60 στρεμμάτων.

1995

- οικοδομήθηκε το πρώτο αποθηκευτικό συγκρότημα στη Μαγούλα Αττικής σε χώρο 145 στρεμμάτων.

2003

- οι εγκαταστάσεις της Μαγούλας επεκτείνονται φθάνοντας συνολικά τις 105.000 m2 στεγασμένου αποθηκευτικού χώρου σε έκταση 1.100 στρεμμάτων.

2014

- η εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Hellenic Logistics Transport A.E., της μεγαλύτερης εταιρείας Υπηρεσιών Logistics έτοιμων αυτοκινήτων και ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη θέση των υπηρεσιών 3rd Party Logistics, συμπεριλαμβάνοντας πλέον υπηρεσίες PDS (Pre Delivery Services), PDI (Pre Delivery Inspection) και μεταφοράς οχημάτων.

2015

- πιστοποίηση ISO 9001 σε διαδικασίες διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών της.

- Sustainability Report GRI G4 και συμμόρφωση με Ελληνικό Κώδικα Βιωσιμότητας με άξονες το περιβάλλον, την κοινωνία, τον άνθρωπο και την αγορά.

2016

- πιστοποίηση Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEOF - Τελωνειακές απλουστεύσεις / ασφάλεια και προστασία).

 

Alt
Alt

ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΕΣ

  • Το όραμα μας

είναι να αποτελούμε τον πιο αξιόπιστο συνεργάτη στην παροχή υπηρεσιών 3rd Party Logistics.

Βασίζεται στις αρχές της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης και της ισότητας. Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία και υποστηρίζουμε την επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων μας μέσα σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας. Σεβόμαστε το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούμαστε υποστηρίζοντας και εφαρμόζοντας περιβαλλοντικές δράσεις.

  • Η αποστολή μας

είναι να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 3rd Party Logistics ικανοποιώντας τις απαιτήσεις των πελατών μας διατηρώντας άριστο επίπεδο συνεργασίας με αυτούς, προσφέροντας τους ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών σε ένα πλαίσιο οικονομικής σταθερότητας και ανταγωνιστικού κόστους.

 

 

Δ.Σ. - ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕΓΑΕ απαρτίζεται από πέντε μέλη.

Πρόεδρος: Παναγιώτης Γεωργίου

Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώργιος Σκοτίδας ​

Μέλος: Πέτρος Φρονίστας

Μέλος: Αγγελος Κατσίκας

Μέλος: Σίμων Ζαφέτ

 

Η εταιρεία απασχολεί συνολικά 150 εργαζόμενους.

Alt

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΤΑΙΡΙΚO VIDEO