Ανανέωση Πιστοποιητικού ISO/9001/2008


Ανανέωση Πιστοποιητικού ISO/9001/2008


Μετά τη επιτυχή ολοκλήρωση της ετήσιας επιθεώρησης πιστοποίησης, την 5η Φεβρουαρίου 2016, ανανεώθηκε το πιστοποιητικό κατ’ ISO 9001/2008 της ΠΑΕΓΑΕ με πεδίο πιστοποίησης την «Παροχή Υπηρεσιών Third Party Logistics Οχημάτων και Εμπορευμάτων & Έκδοση Τίτλων επ’ Ενεχύρω», από τον οργανισμό TÜV HELLAS (TUV NORD).